Rödskägg fightar jättebåge

Harr på torrfluga

Anders Hansson med kveitefight

Christian"Vispen"karlsson med monstersej

Tomas Krantz med enorm kveite

 

Copyright © www.kaptenrodskagg.se
Filmerna är skyddade enligt upphovsrättslagen såväl i Sverige
som internationellt. Använd aldrig filmer utan tillstånd!
The movies are protected by swedish and international laws.
Never use movies without permission from the photographer!