Själv med knot på 0.620 kg (WR) från La.Middelgrund.