Mycket fin jungfru. Samma tallrik underifrån

Bottenpluggen!

Herrsko st 39
Lantärnglas

   

 

Ett STORT tack till Johan, Allan, Björn

Copyright © www.kaptenrodskagg.se
Bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen såväl i Sverige
som internationellt. Använd aldrig bilder utan tillstånd!
Pictures are protected by swedish and international laws.
Never use pictures without permission from the photographer!