Vrak fynd

Här kommer jag att presentera lite om vrak i kattegatt!

ALTNES
CAPITAINE LOUIS MALBERT
FN 421 FRANK DALGAARD
AS 251 HELLE
NOORDHOLLAND
OKSÖ